فیلم سینمایی «مجنون»، برشی از زندگی و فعالیت شهید مهدی زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات بزرگ خیبر را به تصویر می‌کشد

فیلم سینمایی «مجنون»، برشی از زندگی و فعالیت شهید مهدی زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات بزرگ خیبر را به تصویر می‌کشد

سجاد بابایی بازیگر جوان و توانمند، اینبار در قامت شهید مهدی زین‌الدین در فیلم سینمایی «مجنون» نقش آفرینی می‌کند

سجاد بابایی بازیگر جوان و توانمند، اینبار در قامت شهید مهدی زین‌الدین در فیلم سینمایی «مجنون» نقش آفرینی می‌کند