سریال یاغی و عوامل این سریال نمایش خانگی

در سریال یاغی پیروزفر تنها ستاره این سریال نیست و طناز طباطبایی هم مانند پیروز فر کم کار تر از همیشه اینبار در این سریال ایفای نقش کرده اند.

فوتوکال فیلم «بی رویا» در جشنواره ونیز

فیلم بی رویا در جشنواره ونیز