بررسی رئالیتی شو «کتاب قانون» به کارگردانی سعید ابوطالب و تهیه‌کنندگی محمدحسین سعادتی که از سه‌شنبه ۱۸دی ماه از شبکه یک شروع شد

بررسی رئالیتی شو «کتاب قانون» به کارگردانی سعید ابوطالب و تهیه‌کنندگی محمدحسین سعادتی که از سه‌شنبه ۱۸دی ماه از شبکه یک شروع شد