فصل هفتم سریال «پایتخت»| رایزنی جبلی با تنابنده پیرامون ساخت فصل هفتم سریال «پایتخت»، واکنش‌ها و اختلاف نظرهایی را به همراه داشت

به نقل از آرتیها ماجرای تولید فصل هفتم سریال «پایتخت»، این روزها به یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیریتی در سازمان صداوسیما تبدیل شد. سوال اینجاست که وقتی هنوز تولید این سریال قطعی نشده، دلیل این همه تکاپو چیست؟