حضور فیلم «پرویزخان» اولین تجربه کارگردانی علی ثقفی در جشنواره چهل‌ودوم فیلم فجر/ برگ برنده‌ فیلم نقش‌آفرینی سعید پورصمیمی است

حضور فیلم «پرویزخان» اولین تجربه کارگردانی علی ثقفی در جشنواره چهل‌ودوم فیلم فجر/ برگ برنده‌ فیلم نقش‌آفرینی سعید پورصمیمی است

فهرست فیلم‌های راه یافته به چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر منتشر شد اما فیلم‌هایی که مدت‌ها بود انتظار دیدنشان را در این رویداد داشتیم غایب‌اند

فهرست فیلم‌های راه یافته به چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر منتشر شد اما فیلم‌هایی که مدت‌ها بود انتظار دیدنشان را در این رویداد داشتیم غایب‌اند