نگاهی به جدول فروش فیلم‌های اکران نوروز ۱۴۰۳/ در هفته اول فروردین، ۶۲۶ هزار نفر به سینماها رفته‌اند و ۴۳ میلیارد فروش به ثبت رسید

نگاهی به جدول فروش فیلم‌های اکران نوروز ۱۴۰۳/ در هفته اول فروردین، ۶۲۶ هزار نفر به سینماها رفته‌اند و ۴۳ میلیارد فروش به ثبت رسید