تکلیف فیلم‌های توقیف‌شده| سرنوشت فیلم‌های کاناپه، شیشلیک، قاتل و وحشی، گزارش یک جشن و خیابان‌های آرام از زبان حبیب ایل بیگی

به نقل از آرتیها حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی درباره تکلیف و سرنوشت فیلم‌های توقیف‌شده کاناپه، شیشلیک، قاتل و وحشی، گزارش یک جشن و خیابان‌های آرام توضیحاتی را ارائه کرد.