Jennifer Hudson

هادسون جونیور توانایی های خلاق را نشان داد. او دوست داشت به نوشتن، آواز خواندن و رقصیدن به موسیقی بپردازد. حتی پس از آن، دختر رویای تبدیل شدن به یک ستاره در سطح جهانی را داشت. در سن ۷ سالگی، جنی شروع به خواندن در گروه کلیسا کرد. و در دبیرستان، او شروع به نوشتن شعر کرد. با خلاقیت خود، قهرمان ما تنها نزدیکترین بستگان را معرفی کرد.