آغاز فیلمبرداری سریال «موسی کلیم‌الله (ع)» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا/ سریالی با تفاوتی مدرن و تازه با استفاده از تکنولوژی روز دنیا

غاز فیلمبرداری سریال «موسی کلیم‌الله (ع)» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا/ سریالی با تفاوتی مدرن و تازه با استفاده از تکنولوژی روز دنیا