فیلم کوتاه گذر

وحید داودپور کارگردان فیلم کوتاه گذر می باشد.