نگاهی به فیلم Amelie (سرنوشت شگفت‌انگیز املی پولن)

فیلم با گذری بر متولد شدن امیلی تا بزرگ شدن او آغاز میشود. از سال ۱۹۷۳ با نمایش پروسه تشکیل لقاح و تبدیل شدن به جنین تا به دنیا آمدن او. پدر امیلی پزشکی در ارتش بوده که این روزها در کارخانه ای در حال کار است و مادر امیلی یک معلم است. امیلی در کودکی خود در تنهایی بزرگ میشود و حتی از در آغوش کشیده شدن توسط پدر و مادر خود نیز محروم است و او در آرزوی این است که پدر مادر او را مورد محبت قرار دهند.