نسخه قاچاق فیلم «شب، داخلی، دیوار» به کارگردانی وحید جلیلوند منتشر شد/ نوید محمدزاده:«شب، داخلی، دیوار فیلم دوس داشتنی‌ام هم قاچاق شد»

نسخه قاچاق فیلم «شب، داخلی، دیوار» به کارگردانی وحید جلیلوند منتشر شد/ نوید محمدزاده:«شب، داخلی، دیوار فیلم دوس داشتنی‌ام هم قاچاق شد»