تاثیرات رنگ در عکاسی

استفاده صحیح از رنگ‌های سرد و گرم در عکاسی، می‌تواند به تصویر جذابیت و زیبایی بیشتری ببخشد و حالات و احساسات مختلف را به خوبی منتقل کند.