سریال «مستوران» به کارگردانی سید علی هاشمی/ «مستوران» سریالی است که توانسته به هدفش یعنی پیوند مخاطب با قصه‌های کهن دست یابد

سریال «مستوران» به کارگردانی سید علی هاشمی/ «مستوران» سریالی است که توانسته به هدفش یعنی پیوند مخاطب با قصه‌های کهن دست یابد