قوانین باور نکردنی کشور کره شمالی

کره شمالی یکی از مرموزترین و رازآلودترین کشورهای شرق آسیا است که با وجود قوانین سخت‌گیرانه، یکی از منزوی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌آید. هر کشوری در هر نقطه‌ای از جهان از شهروندان خود انتظار دارد که قوانین و مقررات خاصی را رعایت کنند؛ اما کره شمالی با کشورهای دیگر متفاوت است و شهروندان آن مجبور هستند از قوانینی واقعا عجیب و به‌ دور از انتظار پیروی کنند؛ قوانینی که کنترل مردم و بقای دولت از انگیزه‌های اصلی آن به شمار می‌روند.