بررسی فیلم ستاره بازی (Playing with Stars) ساخته جدید هاتف علیمردانی| بحران‌های پس از مهاجرت، فیلمی اجتماعی و تا حدی روانشناسانه

فیلم “ستاره بازی” به عنوان یک فیلم اجتماعی و تا حدی روانشناسانه، مجبور است برای توجیه زندگی صبا، به زندگی گذشته‌اش رجوع کند. درخواست روانشناس او (با بازی علی مصفا) برای بازگو کردن زندگی او از کودکی، باعث می‌شود تا قصه صبا از طریق تک گویی‌های او روایت شود.