کاربرد رنگ‌ها در مواد غذایی

رنگ‌ها در مواد غذایی به عنوان یک عامل تغییر دهنده ظاهری و چشمگیر استفاده می‌شوند. رنگ در زیبایی و دیده شدن غذا بسیار موثر است. رنگ مواد غذایی اشتها را تحریک کرده و با جلب نظر مصرف کنندگان ارتباط مستقیمی ایجاد می‌کند.