احسان علیخانی و شایعات بازگشتش به تلویزیون

در تحلیل‌ها و نظرات چند ماه گذشته، نبود علیخانی در تلویزیون به‌عنوان یک ضعف برای مدیران لحاظ می‌شود. حتی رسانه‌های همسو با صدا‌و‌سیما در نقدهای اخیر خود به این مسئله اشاره کرده‌اند. بر‌اساس شنیده‌ها مذاکره با احسان علیخانی چندی است شروع شده تا جایی‌ که برخی می‌گویند بعد از محرم برنامه‌ای جدید برای شبکه سه آماده می‌کند.