تاثیرات نواختن ویولن

ویولن برای اولین بار درسال ۱۵۰۰ میلادی یعنی حدود ۵۰۰ سال قبل توسط آندره آماتی طراحی شد. در آن زمان ویولن شکل متفاوت تری داشت و در سال ۱۸۰۰ میلادی به این شکلی که امروزه وجود دارد تغییر شکل یافت.