سریال بی همگان

داستان های عاشقانه همیشه جذاب است و عشق پسر بی پول به دختر ثروتمند الگویی است که اگرچه تکراری شده اما هنوز هم می تواند نظر مخاطبان را جلب کند.…