عروسک گردانی یا نمایش عروسکی، هنری جذاب و پرطرفدار که به دست هنرمندی خلاق به نام شامانیسم به وجود آمد و شکوفا شد

عروسک گردانی یا نمایش عروسکی، هنری جذاب و پرطرفدار که به دست هنرمندی خلاق به نام شامانیسم به وجود آمد و شکوفا شد