ژیلا صادقی مجری حرفه‌ای و پرحاشیه‌ی تلویزیون، پس از چندین سال دوری از این حرفه حالا با اجرای برنامه«سلام صبح بخیر» برمی گردد

ژیلا صادقی مجری حرفه‌ای و پرحاشیه‌ی تلویزیون، پس از چندین سال دوری از این حرفه حالا با اجرای برنامه«سلام صبح بخیر» برمی گردد