دکوراسیون داخلی به سبک هندی

یکی از متنوع ترین سبک های دکوراسیون داخلی، سبک هندی می باشد که مانند سایر سبک های کشور های مختلف برگرفته از فرهنگ, هنر و معماری کشور هندوستان است و به دلیل اختلاف فرهنگی، هنری، دینی و تاریخی در این کشور به سبکی متفاوت با ویژگی های منحصر به فرد تبدیل شده است.