گلایه پرویز پرستویی از فیلم های سینمایی

پرستویی گفت پنج سال هم بیکار بمانم کار بی‌خود بازی نمی‌کنم و دوست ندارم هرکاری را قبول کنم ترجیح میدم کاری را قبول کنم که دارای سطح بالایی باشد.