محمود کلاری کارگردانی که پس از ۲۲ سال دوری از عرصه کارگردانی، حالا با فیلم جدیدش با نام «تابستان همان سال» به سینما بازمی گردد

محمود کلاری کارگردانی که پس از ۲۲ سال دوری از عرصه کارگردانی، حالا با فیلم جدیدش با نام «تابستان همان سال» به سینما بازمی گردد