کیلین مورفی (Cillian Murphy) بازیگر و خواننده ایرلندی/ مورفی: «حضور روی فرش قرمز برای من چالشی است که نمی‌خواهم به آن برسم»

کیلین مورفی (Cillian Murphy) بازیگر و خواننده ایرلندی/ مورفی: «حضور روی فرش قرمز برای من چالشی است که نمی‌خواهم به آن برسم»