حس آمیزی یا سینستزیا| افراد مبتلا به سینستزیا دارای اختلال عصبی مضر هستند یا باعث افزایش خلاقیت در ذهن آن‌ها می‌شود؟

حس آمیزی روانی یا سینستزیا یک اختلال عصبی است که در آن اطلاعاتی که قرار است تنها یک حس را تحریک کند، چندین حس را تحریک خواهد کرد. افرادی که به بیماری سینستزیا مبتلا هستند، سینستز نامیده می‌شوند.