رابرت کیوساکی در کتاب پدر پولدار، پدر بی‌‌پول: مردم یاد می‌گیرند تا برای پول کار کنند، اما یاد نمی‌گیرند، کاری کنند تا پول برایشان کار کند

رابرت کیوساکی در کتاب پدر پولدار، پدر بی‌‌پول با ارائه نظرات خلاقانه و کاربردی به شما کمک می‌کند تا به موقعیت‌های اجتماعی و مالی شگفت‌آوری در جهان دست پیدا کنید و کنترل مالی آینده خود را به دست بگیرید.