در فصل بهار ۱۸ فیلم اکران شدند/ سینماهای ایران از روز اول فروردین ۱۴۰۳ تا ۳۱ خرداد، در مجموع ۴۹۰ میلیارد تومان فروش داشتند

در فصل بهار ۱۸ فیلم اکران شدند/ سینماهای ایران از روز اول فروردین ۱۴۰۳ تا ۳۱ خرداد، در مجموع ۴۹۰ میلیارد تومان فروش داشتند

جدول اکران هفتگی سینما/ موفقیت فیلم‌های اکران امسال که در هفته اول انفجاری برای گیشه به حساب می‌آمدند از فیلم تمساح خونی تا خجالت نکش۲

جدول اکران هفتگی سینما/ موفقیت فیلم‌های اکران امسال که در هفته اول انفجاری برای گیشه به حساب می‌آمدند از فیلم تمساح خونی تا خجالت نکش۲