هواداران میلاد کی‌مرام منتظر اکران نوروز فیلم سینمایی «آسمان غرب» باشند/ «آسمان غرب» به دلیل مشکلات فنی با چند روز تاخیر اکران می‌شود

هواداران میلاد کی‌مرام منتظر اکران نوروز فیلم سینمایی «آسمان غرب» باشند/ «آسمان غرب» به دلیل مشکلات فنی با چند روز تاخیر اکران می‌شود