همه چیز همه جا به یکباره(Everything Everywhere All At Once)

همه چیز همه جا به یکباره اثری علمی تخیلی درباره نجات جهان‌های چندگانه است. از آنجاییکه جهان‌های موازی و چندگانه، تبدیل به یکی از فرضیات علمی و هیجان‌انگیز بشر شده است.