منبت کاری شاهکار اصیل ایرانی

منبت کاری یکی از هنرهای دستی ایرانیان است که در بخش صنایع جای می‌گیرد. منبت کاری نوعی کنده کاری و حکاکی روی چوب است که به منظور زیباسازی بر روی چوب انجام می‌شود.