آیا موسیقی می تواند یک داروی خواب آور باشد؟

امروزه با گسترش فناوری و ظهور گوشی های هوشمند بسیاری از افراد این وسایل را به رختخواب های خود می برند و با سرگرم شدن با گوشی دچار اختلال خواب خواهند شد و دیر به خواب می روند. البته داروهای خواب آور می توانند مشکل شما را به آسانی حل کنند اما این دارو ها عوارضی دارند که در صورت استفاده مداوم برای شما ضرر دارند. خوشبختانه یک درمان آسان برای بی خوابی وجود دارد, درمانی ارزان قیمت, بدون عارضه و تاثیرات منفی! بله موسیقی می تواند شما را به خواب ببرد.