هیجانی دیگر با World War III

فیلم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی سیل تکامل یک انسان ساده و سفید را به سمت سیاهی و تاریکی آزار دهنده نشان می‌دهد. سفری که پر از تعلیق و تحول است. جنگ جهانی سوم یک قدم رو به جلو برای هومن سیدی در نقش کارگردانی است.