بالا بردن عزت نفس با کتاب (اول عاشق خودت باش)

کتاب اول عاشق خودت باش (Love yourself first) ویژگی‌های درونی‌تان را به شما نشان می‌دهد. مسائل کلیدی مربوط به عزت نفس را بیان می‌کند و تمرینات مؤثری برای افزایش عزت‌نفس ارائه می‌دهد، به طوری که بعد از اتمام کتاب شاهد تحولات بزرگی خواهید بود.