سفر به (Hawaiian Islands)، جزیره هاوایی مجمع‌الجزایری در اقیانوس آرام است که ایالت ۵۰‌ام آمریکا به حساب می‌آ‌ید

هاوایی مجمع الجزایری آتشفشانی در مرکز اقیانوس آرام است. پایتخت هاوایی «هونولولو» است که در جزیره «اوآهو» واقع شده است. این جزایر در ۳۸۵۷ کیلومتر شرق سانفرانسیسکو و کالیفرنیا، و ۸۵۱۶ کیلومتر از غرب مانیل در فیلیپین قرار دارند. پایتخت هاوایی «هونولولو» است که در جزیره «اوآهو» واقع شده است.