جیمز چارلز دیکینسون ستاره اینترنتی، یوتیوبر و هنرمند آرایش آمریکایی/ جیمز چارلز لقب مشهورترین وبلاگ نویس زیبایی یوتیوب را گرفت

جیمز چارلز دیکینسون ستاره اینترنتی، یوتیوبر و هنرمند آرایش آمریکایی/ جیمز چارلز لقب مشهورترین وبلاگ نویس زیبایی یوتیوب را گرفت