کتاب «باشگاه ۵ صبحی‌ها» نوشته رابین شارما، کتابی است برای افرادی که می‌خواهند در زندگی خود روزهای متفاوتی را تجربه کنند

کتاب «باشگاه ۵ صبحی‌ها» نوشته رابین شارما کتابی در دسته کتاب های خودیاری است که هدف آن متحول کردن زندگی خوانندگان با تشویق آنها به بیدار شدن در ساعت ۵ صبح هر روز و پیروی از مجموعه ای از آیین‌هایی است که به آنها در رسیدن به موفقیت و شادی کمک می‌کند.