سریال جیران رفع توقیف شد

دستور رفع توقیف سریال جیران  ساخته حسن فتحی صادر شد و از ۲۵ شهریور پخش خواهد شد